Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler, gerek gerçek ve gerek tüzel kişilerin her türlü hukuki ilişkilerini ortaya koyan, bunların kapsamını, içeriğini ve çerçevesini belirleyen, hak ve yetkiler ile sorumlulukları tespit eden oldukça önemli hukuki metinlerdir.

Günümüzde kişiler, şirketler veya ortaklıklar arasında, şirket birleşmeleri ve devralmaları yeniden yapılandırma, borçların tahsili, acentelik, kiralama, dağıtım ve lisans sözleşmeleri, yerel ve uluslararası ticari sözleşmeler, nakliye, lojistik sözleşmeler, ekipman finansmanı ve kiralama, menkul ve gayrimenkul hukukundan kaynaklanan sözleşmeler, hizmet sözleşmeleri gibi, sayılamayacak kadar geniş bir alanda her türden sözleşme yapılmaktadır.

 
Haluk Öztürk Hukuk Bürosu
Arena Yazılım